Zostań naszym dystrybutorem marki Fantom Professional producenta wózków hotelowych i systemów segregacji odpadów oraz marki Sallo producenta profesjonalnej chemii obiektowej
Search icon

Karty charakterystyki profesjonalnych środków czystości

Karta charakterystyki to dokument zawierający informacje na temat bezpieczeństwa, właściwości fizycznych i chemicznych, sposobu stosowania oraz postępowania w razie awarii dla danego produktu chemicznego, w tym również dla profesjonalnych środków czystości.

Oto niektóre z informacji, które mogą znaleźć się na karcie charakterystyki profesjonalnych środków czystości:

  1. Nazwa i adres producenta - informacja kontaktowa do producenta, który jest odpowiedzialny za produkt.
  2. Skład - lista składników chemicznych, które znajdują się w produkcie.
  3. Właściwości fizyczne i chemiczne - takie jak wygląd, temperatura topnienia i wrzenia, gęstość, pH, zapach, punkt zapłonu, rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach.
  4. Zagrożenia dla zdrowia - informacje na temat możliwych zagrożeń dla zdrowia wynikających z ekspozycji na produkt, takie jak podrażnienia skóry i oczu, problemy z oddychaniem, alergie, choroby lub uszkodzenia wątroby, nerek lub innych narządów.
  5. Środki ostrożności - informacje na temat środków ostrożności, jakie należy podjąć podczas stosowania produktu, takie jak użycie rękawic, okularów ochronnych, maski ochronnej, wentylacji i izolacji.
  6. Sposób użycia - instrukcje dotyczące sposobu stosowania produktu, w tym dawkowanie, sposób rozcieńczania, sposób nakładania, czas działania i inne zalecenia.
  7. Przechowywanie - informacje na temat warunków przechowywania produktu, takie jak temperatura, wilgotność, okres ważności oraz wymagania dotyczące pojemników i etykiet.
  8. Postępowanie w razie awarii - instrukcje dotyczące postępowania w przypadku wypadku lub wycieku produktu, w tym zalecenia dotyczące sprzątania i usuwania, jak również informacje na temat zagrożeń wynikających z nieprawidłowego postępowania.

Wszystkie te informacje są bardzo ważne dla użytkowników profesjonalnych środków czystości, aby mogli bezpiecznie i skutecznie stosować te produkty w miejscu pracy.


Concentralia ecofoam

Bactemia: środki bioaktywne


Sallo


Płatności: MasterCard płatność kartą VISA płatność kartą PayU płatności on-line
Dostawa: DHL Dostawa InPost RS